kursi ar nva kuponiemЕсли Вы безработный или ищите работу и в Государственном агентстве занятости (NVA) получили купон, в сотрудничестве с Государственным агентством занятости (NVA) реализируется бесплатное обучение в рамках программы „Неформальное образование”, где имеется возможность принять участие в программах обучения английскому, русскому и французскому языку, a также получать 125,00 EUR стипендию (100. акад. часа) и 185,00 EUR (150 акад. часа).

 

ITN

KУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (100 / 150 ЧАСОВ -25 / 37 РАБОЧИХ ДНЕЙ)

Неформальное образование в программах обучения английскому языку:

Обучение английскому проходит каждый рабочий день с 11:00 до 14:15 (перерыв с 12:30 до 12:45)

Английский (без знаний) – 150 акад. часов
Английский (со знаниями) – Elementary – 100 акад. часов
Английский (со знаниями) – Lower Intermediate – 100 акад. часов
Английский (со знаниями) – Intermediate – 100 акад. часов
Английский (со знаниями) – Higher Intermediate – 100 акад. часов
Английский для бизнеса (со знаниями) – Higher Intermediate – 150 акад. часов
Английский для бизнеса (со знаниями) – Advanced – 150 акад. часов
Английский для бизнеса (со знаниями) – Very advanced- 150 акад. часов

Уровень Начало занятий Дни Время
Elementary 26  март – 02 май По будням  11:00 – 14:15
Lower -Intermediate 19 февраль- 23 март (мест нет) По будням  11:00 – 14:15
Lower-Intermediate 26  март – 02 май По будням 11:00 – 14:15
Intermediate 19 февраль- 23 март (мест нет) По будням (по пятницам 11:00-14:15) 12:00-15:15
Intermediate 05  март – 10 апрель По будням 10:30-13:45
Intermediate 04 апрель – 10 май По будням (по пятницам 11:00-14:15) 12:00-15:15
Higher – Intermediate 17  январь – 20 февраль (мест нет) По будням 11:00-14:15
Higher – Intermediate 21 февраль- 27 март (мест нет) По будням 11:00 – 14:15
Higher – Intermediate 28  март – 07 май По будням 11:00 – 14:15

KУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (100 / 150 ЧАСОВ -25 / 37 РАБОЧИХ ДНЕЙ)

Неформальное образование в программах обучения русскому языку:

Обучение русскому проходит каждый рабочий день с 13:00 до 16:15 (перерыв с 14:30 до 14:45)

Русский язык (без знаний)  – 150 акад. часов
Русский язык (со знаниями)  – 100 акад. часов

Уровень Начало занятий Дни Время
Русский язык (со знаниями) По будням 13:00 – 16:15

 

KУРСЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (150 ЧАСОВ – 37 РАБОЧИХ ДНЕЙ)

Неформальное образование в программах обучения французскому языку:

Французский язык (без знаний)- 150 акад. часов

Уровень Начало занятий Дни Время
Французский язык (без знаний) По будням 12:00 – 15:15

Как принять участие в мероприятии:

  • Выберите в LINGUA FRANCA одну из программ обучения в рамках „Неформального обучения”;
  • Получите купон в Государственном агентстве занятости (NVA);
  • Принесите купон в LINGUA FRANCA, где согласуем начало и время обучения, заполним вторую часть купона;
  • В течение двух недель определимся с началом учебы и подпишем договор;
  • Обучение является бесплатным, и студенты получают стипендию в размере 125,00 EUR;
  • После обучения выдается сертификат.

Важно!
Обучение английскому, русскому и французскому языку проводят сертифицированные преподаватели, для которых преподаваемый язык является родным. Учебники, тетради и материалы включены в стоимость обучения.

_________

[1] ESF vizuālās identitātes zīmes lieto, īstenojot Apmācību no ESF finanšu līdzekļiem.
[1] Šo norādi iekavās lieto, ja apmācības īstenošana notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumu ietvaros.
[1] Šo norādi iekavās lieto, ja apmācības īstenošana notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1.atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros.