krievu valodas kursiKrievu valodas kursi ir paredzēti gan ārzemniekiem, kas dzīvo un strādā Latvijā, gan arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot savas krievu valodas zināšanas.

Krievu valodas kurss ietver 54 akad. stundas jeb 27 nodarbības, katra nodarbība ilgst 90 minūtes. Kursi parasti notiek 2 reizes nedēļā (otrdienās un ceturtdienās vai pirmdienās un trešdienās).

Katram mācību kursam tiek rūpīgi piemeklēti mācību materiāli. Kurss tiek papildināts ar dažādām aktivitātēm, kas veicina valodas lietošanu stundās. Kursu laikā tiek mācītas visas valodas iemaņas – lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana, tomēr galvenokārt tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie darbi parasti tiek uzdoti mājās un studenti saņem individuālu atbildi no skolotāja. Kursa nobeigumā, studenti kārto eksāmenu, kas tiek balstīts uz tēmām, kas tiek izņemtas kursa laikā. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, studentiem tiek izsniegts sertifikāts un viņi var turpināt mācības nākošajā līmenī.

Ir iespējams organizēt “kopīgās privātstundas”, veidojot mazas grupas (līdz 4 cilvēkiem*) un tādā veidā sadalīt savā starpā maksu par privātstundām. Sīkāka informācija šeit.

___________

* Visiem apmācāmajiem jābūt ar līdzīgu zināšanu līmeni.