Mācību sistēma un mērķis. Biznesa angļu valodas kurss paredzēts cilvēkiem ar vidējām un augstākām zināšanām, kuri vēlas savas zināšanas papildināt un uzlabot, kā arī atkārtot angļu valodas gramatiku kontekstā ar biznesa tēmām, pilnveidot biznesa terminu krājumu un apgūt lietišķo rakstu valodu.
Biznesa angļu valodas kursi domāti arī lietišķiem cilvēkiem, kuri vēlas pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaņas tekstu veidošanā lietišķām vajadzībām un padziļināti apgūt dažādus lietišķo rakstu veidus (piem. prezentācijas, ziņojumi, anotācijas, CV, u.c.), kas noderēs kontaktējoties ar ārvalstu darījuma partneriem un investoriem.
Biznesa angļu valodas kursa mērķis ir tās dalībniekiem sniegt iespēju pilnveidot prasmes efektīvi komunicēt angļu valodā.

Pasniedzēji. Angļu valodas kursi tiek pasniegti tikai augsti profesionālu un sertificētu pasniedzēju vadībā no ASV un Lielbritānijas, kuriem angļu valoda ir dzimtā.

Mācību process. Biznesa angļu valodas kursa laikā studenti iegūs iemaņas – t.i. paplašinās biznesa angļu valodas vārdu krājumu, uzlabos klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, atkārtos gramatiku kontekstā ar biznesa tēmām. Biznesa angļu valodas kursi dos iespēju daudz ātrāk lasīt un uztvert modernos laikrakstus, kā arī pareizi rakstīt e-pastus un pareizi pielietot un izmantot angļu valodu telefonsarunās.

Mācību laiki un biežums. Viena līmeņa angļu valodas kurss ilgst trīs mēnešus, nodarbības notiek divas reizes nedēļā pa 90 minūtēm.

Mācību noslēguma sertifikāts. Biznesa angļu valodas kursa nobeigumā studenti raksta eksāmenu, kurā tiks vērtētas apmācību laikā iegūtās prasmes. Biznesa angļu valodas kursa apguvēji saņems Valodu centra LINGUA FRANCA izdotu sertifikātu, kas kalpos kā zaļā gaisma tālākizglītībai un attīstībai.

Mācību rezultāts. Studentu personiskā izaugsme t.i. komunikatīvo spēju attīstība, psiholoģiskā drošība dažādās dzīves situācijās, angļu valodas iemaņas, kas saistītas ar biznesa darījumiem.

Nodarbību sarakstu skatīt šeit.