Vispārējie angļu valodas kursi 3 mēnešu jeb 54 akad. stundu kurss (2 reizes nedēļā pa 90 min.)255,00 EUR jeb 85,00 EUR mēnesī (ar PVN)***
Vispārējie franču valodas kursi 3 mēnešu jeb 54 akad. stundu kurss (2 reizes nedēļā pa 90 min.)255,00 EUR jeb 85,00 EUR mēnesī (ar PVN)***
Intensīvie angļu un krievu valodas kursi (katru darba dienu – 4 akad. st.)
25 darba dienu jeb 100 akad. stundu kurss (atlaides netiek izmantotas)
285,00 EUR (ar PVN)****
Intensīvie franču valodas kursi (katru darba dienu – 4 akad. st.) 37 darba dienu jeb 150 akad. stundu kurss (atlaides netiek izmantotas)380,00 EUR (ar PVN)****
Uzņēmumiem (angļu valoda) 54 akad. stundu kurss (ne vairāk par 12 studentiem grupā)1700,00 EUR + mācību materiāli (25,00 EUR katram apmācāmajam) (bez PVN)
Uzņēmumiem (franču, krievu valoda) 54 akad. stundu kurss (ne vairāk par 12 studentiem grupā)1400,00 EUR + mācību materiāli (25,00 EUR katram apmācāmajam) (bez PVN)
Krievu valodas kursi 3 mēnešu jeb 54 akad. stundu kurss (2 reizes nedēļā pa 90 min.)225,00 EUR jeb 75,00 EUR mēnesī (ar PVN)***
Angļu sarunvalodas nodarbības (8 nodarbības* 90 minūtes) (atlaides netiek izmantotas)85,00 EUR (ar PVN)
Angļu valodas privātstundas * (60 minūtes)35,00 EUR ** (ar PVN)
Franču valodas privātstundas * (60 minūtes)28,00 EUR ** (ar PVN)
Krievu valodas privātstundas * (60 minūtes)25,00 EUR ** (ar PVN)
IELTS sagatavošanas kursi (piedāvājam privātstundas, maksa norādīta par 60 min.)35,00 EUR (ar PVN)

* Ir iespējams apvienot privātstundu apmeklējumus, veidojot mazas grupas (līdz 4 cilvēkiem) sadalot maksu par privātstundām. Sīkāka informācija šeit.

** Ja uz sarunāto nodarbību nevarat ierasties, lūdzu, ziņojiet (telefoniski vai SMS) vismaz vienu dienu iepriekš. Par savlaicīgi neatceltu nodarbību jāmaksā kā par notikušu.

Vēlamies informēt, ka Jūsu nokavējuma laiks ietekmēs Jūsu nodarbību ilgumu, jo jebkura pasniedzēja nodarbību grafika izmaiņa var sagādāt neērtības citiem mūsu Klientiem.

*** Pēc līgumu parakstīšanas netiek veiktas nekādas izmaiņas par atlaižu piemērošanu. Lūgums informēt laicīgi!

**** Intensīvo kursu nodarbības tiek apvienotas ar NVA kuponiem- līdz ar to privātpersonām, kuras apmeklē kursus jāņem vērā, ka nodarbības laikā var ierasties NVA pārbaudes darbinieki.