Ja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) esi reģistrējies kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un esi saņēmis apmācību kuponu, sadarbībā ar (NVA) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” ietvaros, iespējams pieteikties bezmaksas neformālās izglītības ANGĻU valodas apmācības programmām, kā arī saņemt 125,00 EUR stipendiju.

  • Neformālās izglītības angļu valoda ar NVA kuponiem:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower-Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher-Intermediate – 100 akad. st.

ANGĻU VALODAS KURSI

Nodarbību saraksts pieejams šeit

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapā.

Kā pieteikties pasākumam:

  1. Nodarbinātības valsts aģentūrā saņem apmācību kuponu;
  2. Izvēlies vienu no Valodu centra LINGUA FRANCA neformālās izglītības angļu valodas programmām;
  3. Sazinies ar mums un aizpildi elektroniski zināšanu līmeņa pārbaudes testu, ko pēc pieprasījuma saņemsi savā e-pastā. Mēs noteiksim Tavu zināšanu līmeni un apstiprināsim kuponu. 
  4. Apstiprināto apmācību kuponu reģistrē Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā –  kupona reģistrēšanai paredzētajā vietā,  ne vēlāk kā līdz kuponā norādītajam datumam;
  5. Īsi pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli;
  6. Mācības notiek bez maksas un dalībnieki  saņem 125,00 EUR  (100 akad. st.)  stipendiju;
  7. Mācības pabeidzot, tiek izsniegts sertifikāts ar attiecīgo vērtējumu.

Svarīgi! Visiem angļu valodas līmeņiem sertificēti pasniedzēji, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda. Mācību mācību materiāli paliek apmācāmā īpašumā. Pirms nodarbību uzsākšanas jāveic zināšanu līmeņa pārbaudes tests vai jāuzrāda sertifikāts par iepriekšējā līmeņa pabeigšanu.

____
1 ESF vizuālās identitātes zīmes lieto, īstenojot Apmācību no ESF finanšu līdzekļiem
* Šo norādi lieto, īstenojot Apmācību no ESF finanšu līdzekļiem Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumu ietvaros.