Ja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) esi reģistrējies kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un esi saņēmis apmācību kuponu, sadarbībā ar (NVA) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” ietvaros, iespējams pieteikties bezmaksas neformālās izglītības ANGĻU, KRIEVU un FRANČU valodas apmācības programmām, kā arī saņemt 125,00 EUR stipendiju.

  • Neformālās izglītības angļu valoda ar NVA kuponiem:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower-Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher-Intermediate – 100 akad. st.

ANGĻU VALODAS KURSI

Nodarbību saraksts pieejams šeit

  • Neformālās izglītības krievu valoda ar NVA kuponiem:

Krievu valoda (ar priekšzināšanām) – 100 akad. st.

  • Neformālās izglītības franču  valoda ar NVA kuponiem:

Franču  valoda (bez priekšzināšanām) – 150 akad. st.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapas sadaļā  „Bezdarbniekiem”- „Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi”.

Kā pieteikties pasākumam:

  1. Nodarbinātības valsts aģentūrā saņem apmācību kuponu;
  2. Izvēlies vienu no Valodu centra LINGUA FRANCA neformālās izglītības angļu vai franču valodas programmām;
  3. Nāc ar kuponu uz LINGUA FRANCA biroju (Ģertrūdes iela 7, Rīga), kur saskaņosim plānotos apmācību laikus un aizpildīsim kupona otro daļu;
  4. Vienu aizpildīto apmācību kuponu iesniedz atpakaļ Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē ne vēlāk kā līdz kuponā norādītajam datumam;
  5. Īsi pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli;
  6. Mācības notiek bez maksas un dalībnieki  saņem 125,00 EUR  (100 akad. st.) vai 185,00 EUR (150 akad. st.) stipendiju;
  7. Mācības pabeidzot, tiek izsniegts sertifikāts ar attiecīgo vērtējumu.

Svarīgi! Visiem angļu, krievu un franču valodas līmeņiem sertificēti pasniedzēji, kuriem angļu, krievu un franču ir dzimtā valoda. Mācību grāmatas un burtnīcas, mācību materiāli paliek apmācāmā īpašumā. Pirms nodarbību uzsākšanas jāveic zināšanu līmeņa pārbaudes tests.

____
1 ESF vizuālās identitātes zīmes lieto, īstenojot Apmācību no ESF finanšu līdzekļiem
* Šo norādi lieto, īstenojot Apmācību no ESF finanšu līdzekļiemBezdarbnieku un darba meklētāju apmācība tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākumu ietvaros.