Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

APMĀCĪBAS AR BEZDARBNIEKU / DARBA MEKLĒTĀJU KUPONIEM

Ja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) esi reģistrējies kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un esi saņēmis apmācību kuponu, sadarbībā ar (NVA) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālās izglītības ieguve” ietvaros, iespējams pieteikties bezmaksas neformālās izglītības valodas apmācības programmām, kā arī saņemt 125,00 EUR stipendiju.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapā.

 • Neformālās izglītības programmas:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher Intermediate – 100 akad. st.

Nodarbību saraksts pieejams šeit

Kā pieteikties pasākumam:

 1. Nodarbinātības valsts aģentūrā saņem apmācību kuponu;
 2. Izvēlies vienu no Valodu centra LINGUA FRANCA neformālās izglītības angļu valodas programmām;
 3. Sazinies ar mums un aizpildi elektroniski zināšanu līmeņa pārbaudes testu, ko pēc pieprasījuma saņemsi savā e-pastā. Mēs noteiksim Tavu zināšanu līmeni un apstiprināsim kuponu. 
 4. Apstiprināto apmācību kuponu reģistrē Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā –  kupona reģistrēšanai paredzētajā vietā,  ne vēlāk kā līdz kuponā norādītajam datumam;
 5. Īsi pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli;
 6. Mācības notiek bez maksas un dalībnieki  saņem 125,00 EUR  (100 akad. st.)  stipendiju;
 7. Mācības pabeidzot, tiek izsniegta apliecība ar attiecīgo vērtējumu.

APMĀCĪBAS AR MŪŽIZGLĪTĪBAS KUPONIEM

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. 

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties nodarbināta persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus. Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapā.

 • Neformālās izglītības programmas:

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Elementary – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Lower Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Intermediate – 100 akad. st.
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) – Higher Intermediate – 100 akad. st.

Nodarbību saraksts pieejams šeit

Kā pieteikties pasākumam:

 1. Aizpildi pieteikumu NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā ,,Mūžizglītība”;
 2. Saņem kuponu CV un vakanču portālā vai klātienē;
 3. Izvēlies vienu no Valodu centra LINGUA FRANCA neformālās izglītības angļu valodas programmām;
 4. Sazinies ar mums un aizpildi elektroniski zināšanu līmeņa pārbaudes testu, ko pēc pieprasījuma saņemsi savā e-pastā. Mēs noteiksim Tavu zināšanu līmeni un apstiprināsim kuponu. 
 5. Saņemto apmācību kuponu reģistrē Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājas lapā –  kupona reģistrēšanai paredzētajā vietā,  ne vēlāk kā līdz kuponā norādītajam datumam;
 6. Īsi pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli;
 7. Mācības pabeidzot, tiek izsniegta apliecība ar attiecīgo vērtējumu.
 

Svarīgi! Visiem angļu valodas līmeņiem sertificēti pasniedzēji, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda. Mācību materiāli paliek apmācāmā īpašumā. Pirms nodarbību uzsākšanas jāveic zināšanu līmeņa pārbaudes tests vai jāuzrāda sertifikāts par iepriekšējā līmeņa pabeigšanu.

____
1 Eiropas Sociālā Fonda vizuālās identitātes zīmes lieto, īstenojot Apmācību no Eiropas Sociālā Fonda finanšu līdzekļiem.