Valodu centrs  LINGUA FRANCA  pakalpojumus saistībā ar angļu, franču un krievu valodas pasniegšanu piedāvā kopš 2002. gada.  Valodu centra LINGUA FRANCA dibinātājs: Matthew Nathan Ettl  (ASV).

Kopš  2010. gada LINGUA FRANCA  ieguvusi izglītības iestādes statusu, izglītības iestādes reģistrācijas apliecību izsniedzis izglītības kvalitātes valsts dienests. Apskatīt šeit.

Pasniedzēji:

Valodas kursu apmācības notiek sertificētu  pasniedzēju vadībā, kuriem angļu, franču  valoda ir dzimtā.

Piedāvājam:

  • Angļu un franču valodas  privātstundas un grupu nodarbības, kursus uzņēmumiem un organizācijām gan pie mums, gan arī pasūtītāja telpās.
  • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma ,,Neformālās izglītības ieguve”  projektu ietvaros ,,Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” skatīt šeit iespējas apgūt angļu un franču valodas.
  • Dāvanu kartes privātstundu un grupu nodarbību apmeklējumiem skatīt šeit .

3 svarīgākie iemesli, lai  mācītos valodas LINGUA FRANCA:

  1. Visiem angļu un franču valodas līmeņiem sertificēti pasniedzēji , kuriem dzimtā valoda.
  2. Iekļaušanās angļu un franču valodas vidē jau no  pirmās nodarbības.
  3. Kvalitatīvas apmācības par saprātīgām cenām.

P.S. Mēs nereklamējam sevi, mūsu reklāma – mūsu studenti.