Valodu centrs  LINGUA FRANCA  pakalpojumus saistībā ar angļu, franču, latviešu un krievu valodas pasniegšanu piedāvā kopš 2002. gada.  Valodu centra LINGUA FRANCA dibinātājs: Matthew Nathan Ettl  (ASV).

Kopš  2010. gada LINGUA FRANCA  ieguvusi izglītības iestādes statusu, izglītības iestādes reģistrācijas apliecību izsniedzis Izglītības kvalitātes valsts dienests. Apskatīt šeit.

Mūsu misija ir attīstīt un pilnveidot ikdienas un biznesa valodu prasmes, pozitīvā mācību vidē ar gādīgiem un profesionāliem pasniedzējiem, kuriem mācību valoda ir dzimtā.

Mūsu vīzija ir kļūt par cienījamāko valodu skolu Latvijā, palīdzēt saviem klientiem sasniegt valodas apguves mērķus un nodrošināt vislabāko sadarbības pieredzi.

Pasniedzēji:

Valodas kursu apmācības notiek sertificētu  pasniedzēju vadībā, kuriem mācāmā valoda ir dzimtā.

Piedāvājam:

  • Angļu, franču, latviešu un krievu valodas  privātstundas un grupu nodarbības, kursus uzņēmumiem un organizācijām gan pie mums, gan arī pasūtītāja telpās.
  • Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma ,,Neformālās izglītības ieguve”  projektu ietvaros ,,Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” skatīt šeit iespējas apgūt angļu un franču valodas.
  • Dāvanu kartes privātstundu un grupu nodarbību apmeklējumiem skatīt šeit .

3 svarīgākie iemesli, lai  mācītos valodas LINGUA FRANCA:

  1. Visiem angļu un franču valodas līmeņiem sertificēti pasniedzēji, kuriem dzimtā valoda.
  2. Iekļaušanās angļu un franču valodas vidē jau no pirmās nodarbības.
  3. Kvalitatīvas apmācības par saprātīgām cenām.

P.S. Mēs nereklamējam sevi, mūsu reklāma – mūsu studenti.