lingua francua_2015-04-25 (42 of 64) - Copy

Angļu valodas kursi valodu centrā Lingua Franca tiek piedāvāti visiem līmeņiem no “Beginners” līdz “Advanced”. Tos pasniedz augsti profesionāli, sertificēti pasniedzēji no ASV, Lielbritānijas un citām valstīm, kuriem angļu valoda ir dzimtā. Pēc neliela testa izpildīšanas (nepieciešamais laiks – 45 minūtes), mēs nosakām Jūsu angļu valodas zināšanu līmeni un iesakām grupiņu, kurā mācīties.

Angļu valodas kursi vakara grupās:

Katrā angļu valodas kursā ir 27 nodarbības, katra no tām ir 1.5 stundas gara. Angļu valodas kursi notiek divas (otrdienas, ceturtdienas vai pirmdienas, trešdienas) reizes nedēļā 17:15 – 18:45 vai 19:00 – 20:30. Visiem angļu valodas kursiem tiek rūpīgi piemeklētas atbilstošas mācību grāmatas. Tā kā mūsu skolas filozofija ir mācīt gramatikas struktūras ar komunikācijas palīdzību, katrs angļu valodas kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot angļu valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Angļu valodas kursu līmeņi:

Beginners I – 54 akad. stundas
Beginners II – 54 akad. stundas
Elementary I – 54 akad. stundas
Elementary II – 54 akad. stundas
Pre Intermediate I – 54 akad. stundas
Pre Intermediate II – 54 akad. stundas
Intermediate I – 54 akad. stundas
Intermediate II – 54 akad. stundas
Upper Intermediate I – 54 akad. stundas
Upper Intermediate II – 54 akad. stundas
Advanced I – 54 akad. stundas
Advanced II – 54 akad. stundas

Intensīvie angļu valodas kursi:

Katrā angļu valodas kursā ir 25 nodarbības 3 stundu garumā. Angļu valodas kursi notiek katru darba dienu t.i. 25 darba dienas kopumā. Kursa ilgums ir 100 akadēmiskās stundas. Nodarbības notiek no 11:00 – 14:15. Visiem angļu valodas kursiem tiek rūpīgi piemeklētas atbilstošas mācību grāmatas. Tā kā mūsu skolas filozofija ir mācīt gramatikas struktūras ar komunikācijas palīdzību, katrs angļu valodas kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot angļu valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Intensīvo angļu valodas kursu līmeņi:

Elementary – 100 akad. stundas
Pre-Intermediate – 100 akad. stundas
Intermediate – 100 akad. stundas
Upper-Intermediate – 100 akad. stundas

Angļu valodas kursu laikā tiek mācītas visas angļu valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana, visvairāk tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie uzdevumi parasti tiek uzdoti mājās, un nākošajā nodarbībā students saņem individuālu atbildi no pasniedzēja. Angļu valodas kursa beigās studenti kārto eksāmenu, kas balstīts uz to vielu, kas tiek izņemta kursa laikā. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, studentiem tiek izsniegts sertifikāts un viņi var turpināt mācīties nākošajā līmenī.

Cenas lūdzu skatīt šeit.