Franču valodas kursi valodu centrā Lingua Franca tiek organizēti profesionālu pasniedzēju vadībā no Francijas, kuriem franču valoda ir dzimtā (mācību procesā paralēli tiek izmantota angļu vai latviešu valoda).

Franču valodas kursu līmeņi:

          Débutant A 1.1

          Débutant A 1.2

          Élémentaire A 2.1

          Élémentaire A 2.2

          Intermédiaire B 1.1

          Intermédiaire B 1.2

          Avancé / Supérieur B 2.1

          Avancé / Supérieur B 2.2

          Expérimenté C 1.1

Valodas kursi vakara grupās:

Katrs franču valodas kurss ietver 27 nodarbības, katra no tām ir 1.5 stundas gara. Franču valodas kursi notiek divas (otrdienās, ceturtdienās vai pirmdienās, trešdienās) reizes nedēļā. Visiem franču valodas kursiem tiek rūpīgi piemeklēti atbilstoši mācību materiāli. Tā kā mūsu skolas filozofija ir mācīt gramatikas struktūras ar komunikācijas palīdzību, katrs franču valodas kurss ir papildināts ar komunikatīvām spēlēm, aktivitātēm un idejām, lai studentiem būtu iespēja nodarbībās lietot franču valodu pozitīvā un atbrīvotā atmosfērā.

Franču valodas privātstundas:

Lingua Franca piedāvā arī franču valodas privātstundas tiem, kas vēlas mācīties individuāli. Privātstundas mūsu profesionālā pasniedzēja no Francijas vadībā tiek organizētas Jums izdevīgā laikā. Skolotājs ar Jums tiksies, lai izanalizētu Jūsu vajadzības un novērtētu Jūsu pašreizējo franču valodas zināšanu līmeni (bez maksas) un sagatavotu pēc iespējas piemērotāku franču valodas kursa programmu.

Katram franču valodas apmācību kursam tiek rūpīgi piemeklēta mācību grāmata un materiāli. Gramatikas likumi tiek galvenokārt mācīti ar sarunvalodas palīdzību. Franču valodas kurss tiek papildināts ar dažādām aktivitātēm, kas veicina franču valodas lietošanu stundās. Kursu laikā tiek mācītas visas valodas iemaņas – lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana, tomēr galvenokārt tiek akcentēta runāšana un klausīšanās. Rakstiskie darbi parasti tiek uzdoti mājās un studenti saņem individuālu atbildi no skolotāja. Kursa nobeigumā, studenti kārto eksāmenu, kas tiek balstīts uz tēmām, kas tiek izņemtas kursa laikā.
Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, studentiem tiek izsniegts sertifikāts un viņi var turpināt mācības nākošajā līmenī.

Ir iespējams organizēt “kopīgās privātstundas”, veidojot mazas grupas (līdz 4 cilvēkiem*) un tādā veidā sadalīt savā starpā maksu par privātstundām. Sīkāka informācija šeit.

___________

* Visiem apmācāmajiem jābūt ar līdzīgu zināšanu līmeni.