valodu privātstundasLingua Franca piedāvā arī privātstundas tiem, kuri vēlas mācīties individuāli. Pasniedzēji ņem vērā Jūsu individuālās valodas apguves vajadzības, tādēļ, privātstundas ir ļoti noderīgas cilvēkiem, kuriem nepieciešams uzlabot savu valodas prasmi īsā laika posmā, kā arī tiem, kas vēlas uzlabot savas valodas prasmes kādam īpašam nolūkam.

Privātstundas var tikt organizētas Jums izdevīgā laikā. Pirms pirmās nodarbības, skolotājs ar Jums tiksies, lai izanalizētu Jūsu vajadzības un novērtētu Jūsu pašreizējo angļu valodas līmeni (bez maksas) un sagatavotu pēc iespējas piemērotāku apmācības kursa programmu.

Nodarbības notiek gan klātienē, gan ONLINE režīmā. Izvēloties apmācības tiešsaistes režīmā,  Jums ir iespējams izmantot Microsoft Teams vai ZOOM apmācību platformu.

Cenas * (visas cenas ar PVN):

Angļu valodas privātstundas: 35,00 EUR par 60 min.
Franču valodas privātstundas: 35,00 EUR par 60 min.

Latviešu valodas privātstundas: 35,00 EUR par 60 min.
Krievu valodas privātstundas: 35,00 EUR par 60 min.

KOPĪGĀS PRIVĀTSTUNDAS:

Ir iespējams apvienot privātstundu apmeklējumus, veidojot mazas grupas (līdz 4 cilvēkiem, kuriem ir vienāds vai līdzīgs zināšanu līmenis) un sadalot maksu par privātstundām.

Cenas * (visas cenas ar PVN):

Angļu valodas privātstundas (60 min.):
1 students – 35,00 EUR
2 studenti – 38,00 EUR (19,00 EUR no katra)
3 studenti – 42,00 EUR (14,00 EUR no katra)
4 studenti – 42,00 EUR (10,50 EUR no katra)

Franču valodas privātstundas (60 min.):
1 students – 35,00 EUR
2 studenti – 38,00 EUR (19,00 EUR no katra)
3 studenti – 42,00 EUR (14,00 EUR no katra)
4 studenti – 42,00 EUR (14,00 EUR no katra)

Latviešu un krievu valodas privātstundas (60 min.):
1 students – 35,00 EUR
2 studenti – 38,00 EUR (19,00 EUR no katra)
3 studenti – 42,00 EUR (14,00 EUR no katra)
4 studenti – 42,00 EUR (10,50 EUR no katra)

* Ja uz sarunāto nodarbību nevarat ierasties, lūdzu, ziņojiet (telefoniski vai SMS) vismaz vienu dienu iepriekš. Par laicīgi neatceltu nodarbību, jāmaksā kā par notikušu. Par nodarbības atcelšanu nodarbību dienā, ir jāmaksā kā par notikušu.
Vēlamies informēt, ka Jūsu nokavējuma laiks ietekmēs Jūsu nodarbību ilgumu, jo jebkura pasniedzēja nodarbību grafika izmaiņa var sagādāt neērtības citiem mūsu Klientiem.