Mēs piedāvājam latviešu valodas privātstundas, kā arī t.s. kopīgās privātstundas. Šie kursi ir galvenokārt paredzēti ārzemniekiem, kas dzīvo un strādā Latvijā, bet tikpat labi der arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlas uzlabot savas latviešu valodas zināšanas.