Business Upper-Intermediate II no 11. janvāra!

Līmenis: Business Upper-Intermediate II

Nodarbību laiki: opirmdienas, trešdienas 17:15-18:45

Mācību periods: 11. janvāris – 12. aprīlis

Pasniedzējs: Craig Rose (Anglija)

Maksa: 255,00 EUR